- Reset + PDFPrindi

9. Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

09.01.2007

1. Moodustan Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua ja kinnitan selle töökorra (lisatud).

2. Nimetan Vabariigi Presidendi esindajaks Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua juures sisenõuniku Heli Suvi.

3. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi 5. juuni 2002 käskkirja nr 25 "Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua moodustamine ja töökorra kinnitamine" (RTL 2002, 65, 1002) ja 17. märtsi 2003 käskkirja nr 52 "Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua koosseisu kinnitamine ja töökorra muutmine" (RTL 2003, 38, 562; 82, 1219; 2004, 161, 2442; 2006, 73, 1343).

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 18 lg 3 ja § 22 lg 4.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 5, 99