- Reset + PDFPrindi

6. Ajutiste sõjaväeliste auastmete andmine

21.12.2006

Kaitseväe juhataja 8. detsembri 2006 ettepanekul annan:

nooremleitnant Ranno Raudsikule teenistuse ajaks Iraagi Vabariigis
leitnandi ajutise sõjaväelise auastme;

nooremleitnant Margus Valdrele teenistuse ajaks Iraagi Vabariigis
leitnandi ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg. 1 p. 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 32 p. 3, § 36 lg 31.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2007 Lisa, 1, 12