- Reset + PDFPrindi

2. R. Saksa ametisse nimetamine

11.10.2006

1. Nimetan Rainer Saksa 12. oktoobrist 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei direktoriks.

2. Määran Rainer Saksa kuupalgamääraks 32 000 krooni palgaastme A1/6 järgi.

3. Maksta Rainer Saksale 12. oktoobrist lisatasu teenistusaastate eest 5% ametipalgast ning riigisaladuse ja salastatud teabekandjate töötlemise eest 10% ametipalgast.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg. 2,
avaliku teenistuse seaduse § 37 lg 2 p 1, § 391,
R. Saksa 11. oktoobri 2006 avaldus.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 74, 1368