- Reset + PDFPrindi

1. T. Männi ametist vabastamine

11.10.2006

1. Vabastan Tarmo Männi Vabariigi Presidendi Kantselei direktori ametikohalt 11. oktoobril 2006.

2. Anda Vabariigi Presidendi Kantselei juhtimine ja asjaajamine üle kantselei direktorile Rainer Saksale. Üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Maksta T. Männile hüvitist kasutamata põhipuhkuse ja teenistusstaaži eest antava lisapuhkuse 90 kalendripäeva eest.

4. Maksta T. Männile hüvitist kuue kuu palga ulatuses teenistuskohustuste eduka täitmise eest.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg. 2,
T. Männi 11. oktoobri 2006 avaldus.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa, 74, 1367