- Reset + PDFPrindi

118. L. Riisalule ajutise sõjaväelise auastme andmine

19.07.2016

Kaitseväe peastaabi ülema Kaitseväe juhataja ülesannetes 12. juuli 2016 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis vanemleitnant Lars Riisalule kaptenmajori ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 20.07.2016, 1