- Reset + PDFPrindi

116. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmete nimetamine

29.06.2016

Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeteks:

Mari-Liis Jakobson, isikukood 48506060270, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Kaie Karniol, isikukood 47102060356, elukoht Saue linn, Eesti Vabariik;
Anna Levandi, isikukood 46506300253, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik;
Marika Valk, isikukood 45408030239, elukoht Tallinn. Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p-d 4.2.4 ja 4.2.5.
Nõukogu 08.06.2016 protokoll nr 74 p 2.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 30.06.2016, 1