- Reset + PDFPrindi

111. V. Saarele sõjaväelise auastme andmine

01.06.2016

Kaitseväe juhataja 24. mai 2016 ettepanekul annan brigaadikindral Valeri Saarele kindralmajori sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg p 1 ja § 22 lg 5.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 03.06.2016, 1