- Reset + PDFPrindi

103. Sõjaväelise auastme andmine

27.01.2016

Kaitseväe juhataja 22. jaanuari 2016 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele isikutele:

Hendrik Kaur
Marek Väli

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 28.01.2016, 1