- Reset + PDFPrindi

95. Ajutise sõjaväelise auastme andmine

12.08.2015

Kaitseväe juhataja 7. augusti 2015 ettepanekul annan kolonelleitnant Urmas Nigulile teenistuse ajaks rahvusvahelise sõjalise peakorteri allüksuses koloneli ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 22 lg 6.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 14.08.2015, 1