- Reset + PDFPrindi

100. Sõjaväelise auastme andmine

23.11.2015

Kaitseväe juhataja 17. novembri 2015 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:

Harvy Ivask
Maarek Kallas
Kaur Käämer
Karl Laur
Mardo Liiv
Karl Masen
Martin Oja
Kalev Marten Raave
Ingmar Viires

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,

rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,

kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 24.11.2015, 4