- Reset + PDFPrindi

72. Sõjaväelise auastme andmine

18.09.2014

Kaitseväe juhataja 17. septembri 2014 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:

Marko Leibenau
Holden Luht
Silver Altmäe
Pjotr Kravtšuk
Alari Tihkan
Artur Kiri
Marko Simmul
Triin Mets

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 3 lg 1 p 5,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 19.09.2014, 16