- Reset + PDFPrindi

President Ilves: Riigikaitse Nõukogu on Eesti riigikaitse oluline ja sisuline mõjutaja

04.10.2016

President Toomas Hendrik Ilves kutsus riigipeana viimast korda kokku Riigikaitse Nõukogu istungi, mille peateemaks oli uue Eesti julgeolekupoliitika alusdokumendi tutvustamine.

"See näitab, et julgeolek ei ole ainult ühe-kahe ametkonna ülesanne, vaid selle kindlustamisega on seotud kogu valitsus, kõik ministeeriumid ja ministrid, laiemalt aga kogu ühiskond," tõdes president Ilves.

Ta tänas Riigikaitse Nõukogu, kes on kümne viimase aasta jooksul olnud Vabariigi Presidendile kui riigikaitse kõrgemale juhile kasulikuks ja sisukaks nõuandjaks kaitse- ja julgeolekuküsimustes.

"Kindlasti mäletame 2. märtsil 2014 erakorraliselt kogunenud Riigikaitse Nõukogu, kus mõisteti hukka Venemaa agressioon Ukrainas ja vähem kui 90 tunniga saavutati täiendavate liitlaste hävitajate saabumine Balti riikidesse," meenutas president Ilves üht rahvusvaheliselt ärevamat aega.

Ta pidas aastatel 2006–2016 riigikaitse olulisteks arenguteks meie iseseisva kaitsevõime märgatavat tugevdamist, mille lahutamatuks osaks on ka ajateenistuse järjest paremaks muutumine ja edukad reservõppused, Kaitseliit kui kaitsetahte oluline väljendus, Eesti kaitseväe välisoperatsioonidel saadud lahinguvälja kogemus ning NATO kollektiivse kaitsevõime nähtav ja usutav kohalolek Eestis, samuti riigikaitse juhtimise korrastamine ja demokraatliku kontrolli tugevnemine seal.

President Ilves rõhutas, et edaspidigi peavad Eesti riigikaitses plaanid olema ikka ambitsioonikad, kuid samas realistlikud, sest me oskame aina paremini hinnata sõjaliste võimete loomise ja ülalpidamise tegelikke kulusid.

"Eesmärk on ju lihtne – et meil oleks reaalne kaitsevägi, reaalne kaitsevõime, liitlaste reaalne tugi," sõnas ta.

"Olen kindel, et Riigikaitse Nõukogu jääb ka valitud presidendi Kersti Kaljulaidi juhtimisel Eesti riigikaitse oluliseks ja sisukaks mõjutajaks," ütles president Ilves.


Riigikaitse nõukogu on nõuandvaks organiks Vabariigi Presidendi juures. Nõukogu koosseisu kuuluvad Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister ning kaitseväe juhataja. Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.

Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele. Riigikaitse nõukogu tegutseb Vabariigi Presidendi kinnitatud kodukorra alusel.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond