- Reset + PDFPrindi

Vabariigi President kuulutas välja ajalooalaste uurimistööde võistluse

02.09.2016

President Toomas Hendrik Ilves kuulutas täna välja kooliõpilastele suunatud ajalooalaste uurimistööde võistluse "Eesti iseseisvumise eeldused".

Selle teema raames on võimalik tõmmata vähemalt sajand ettepoole 1918. aastast ja lähiajaloohuvilistel võtta luubi alla aastakümned enne 1991. aastat.

Ajaline distants võimaldab noortel uurijatel tahavaatavalt tuua välja ja uurida võimalikke eeldusi, mis ühel või teisel moel aitasid kaasa Eesti Vabariigi sünnile või taassünnile ning vaadelda neid omamoodi mikrotasandil, näiteks mõne inimese vaatepunktist, kes sel ajal elas ja kelle tegevus peegeldas omamoodi sihti Eesti Vabariigi sünniks.

18. korda toimuv Vabariigi Presidendi patroneeritav konkurss on mõeldud õpilastele, eesmärgiga süvendada noortes huvi ajaloo vastu ning nägema seoseid mineviku ja oleviku vahel. Kokku on valminud varasemate võistluste raames 1895 uurimistööd.

Konkursil osalemiseks on määratud vanuseastmed: põhikool (5.–9. klass) ning gümnaasium (10.–12. klass) ja kutsekoolid. Uurimistööde esitajate vanuseline ülempiir on 21. aastat.

Konkurssi korraldab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts ning seda toetavad Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Uurimistöid hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad mitmete teadusasutuste esindajad. Hinnatakse uurimistöö originaalsust, allikate kasutamise ja üldistamise oskust ning tööde vastavust teemale.

Uurimistööde postitamise viimane kuupäev on 31. märts 2017. Konkursi tingimustega on võimalik tutvuda Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee ja pressiteatele lisatud dokumendis.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond