- Reset + PDFPrindi

President Ilves osaleb välis- ja julgeolekupoliitika tippüritusel Brüsseli Foorum

18.03.2016

President Toomas Hendrik Ilves on tänasest pühapäevani iga-aastasel Atlandi-ülesel kõrgetasemelisel välis- ja julgeolekupoliitika konverentsil Brüsseli Foorum (Brussels Forum).

Seekord on arutuelude keskmes muutused demokraatlikke riike ühendavas Atlandi-üleses julgeolekuarhitektuuris. Samuti keskendub Brüsseli Foorum ühise väärtusruumi hoidmise ja omavaheliste suhete tugevdamise olulisusele ajal, mis on tiine konfliktidest, kriisidest ja poliitilistest muutustest. Konverentsi programm hõlmab laia teemaderingi: arutatakse nii finantskriisi järelmeid, kui ka kliima- ja energiapoliitikat. Lisaks pagulaskriisile, mis mõjutab tuntavalt Euroopa Liitu sisemiselt ja väliselt, on kavas debatid Ukraina tulevikust, arengutest Venemaal ja tema naabruses, samuti Süüria sõja laiematest mõjudest ja lahenduste leidmisest. Eraldi on fookuses uute tehnoloogiate mõju ühiskonnale, sh ettevõtlusele, kodaniku ja riigi vahelistele suhetele ning seadusloomele.

Brüsseli Foorum on iga-aastane kõrgetasemeline välis- ja julgeolekupoliitika konverents, mille eesmärk on tihendada Atlandi-ülest koostööd ja suhteid. See koondab mõjukamaid Põhja-Ameerika ja Euroopa poliitikuid, ajakirjanikke, akadeemikuid, ettevõtjaid ning välis- ja julgeolekupoliitika mõtlejaid, samuti Euroopa Liidu juhtivametnikke.

President Ilves osaleb Brüsseli Foorumil selle korraldajate kutsel koos Ieva Ilvesega, kes on pikka aega töötanud välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas, sh tegelenud ka Atlandi-ülese koostöö ja Euroopa Liidu idapartnerlusega.


Brüsseli Foorumi avalikke arutelusid saab kuulata siit: http://brussels.gmfus.org/
Konverentsi programm: http://brussels.gmfus.org/agenda


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond