- Reset + PDFPrindi

President Ilves: Eesti saab tugeva õiguskantsleri ja õiglase ombudsmani

President Ilves: Eesti saab tugeva õiguskantsleri ja õiglase ombudsmani
Ülle Madise Riigikogu täiskogu istungil 20. jaanuaril (Ülle Madise õiguskantsleri ametisse nimetamise otsuse eelnõu arutelu)
© Riigikogu Kantselei

20.01.2015

"Tänan Riigikogu, kes toetas minu ettepanekut nimetada uueks õiguskantsleriks Ülle Madise. Olen kindel, et Eesti saab tugeva õiguskantsleri ja õiglase ombudsmani," ütles president Toomas Hendrik Ilves pärast parlamendi tänast otsust nimetada Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise järgmiseks õiguskantsleriks.

Seda otsust toetas salajasel hääletusel 72 Riigikogu liiget.

Riigipea tunnustas parlamenti põhjaliku arutelu eest, mis eelnes uue õiguskantsleri ametisse nimetamisele: "Õiguskantsler on nii seadusandjale kui ka täitevvõimule oluline partner, kelle sõltumatu arvamus aitab mõnigi kord hoiduda põhiseaduse vaimu ja sätte vastu minemisest seadusloomes või põhiõiguste kaitses."

President Ilves saatis mullu 5. detsembril Riigikogule ettepaneku nimetada õiguskantsleriks Ülle Madise. Eelnevalt pidas riigipea konsultatsioone parlamendierakondade esindajatega.

Ülle Madise on töötanud õigusloome alal Justiitsministeeriumis ja Riigikogu põhiseaduskomisjonis, peakontrolörina Riigikontrollis ning nõustanud õigusalaselt Vabariigi Presidenti. Ta on osalenud kõikide Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisel, neist viimase, 2012. aasta väljaande puhul oli ta toimetuse kolleegiumi juhiks.

Senise õiguskantsleri Indrek Tederi nimetas Riigikogu ametisse 12. veebruaril 2008 ja ametivande andis ta parlamendi ees 10. märtsil 2008. Tema seitsme-aastased volitused lõpevad 9. märtsil 2015.


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229