- Reset + PDFPrindi

President Ilves ÜRO-s: põlisrahvaste kultuuripärand on rikkus, mis kaalub üles loodusvarade jätkusuutmatu kasutamise

23.09.2014

"Peame tegema põlisrahvaste toetuseks kõik, mis meie võimuses, austama nende minevikku ja tagama neile tuleviku. Põlisrahvaid peab tunnustama olenemata sellest, kas nad elavad Leningradi oblastis, Amazonase piirkonnas, Uus-Meremaal, Arizonas või Skandinaavia poolsaarel," ütles president Toomas Hendrik Ilves New Yorgis ÜRO 69. Peaassamblee üldarutelu nädalal esmakordselt toimunud põlisrahvaste maailmakonverentsi kõrgetasemelisel plenaarkohtumisel.

President Ilves loetles oma sõnavõtus tegureid, mis on paljusid põlisrahvaid mõjutanud: maailmasõjad, küüditamised, ulatuslik migratsioon, linnastumine ja tööstuse levik.

Ta rõhutas korduvalt, et põlisrahvaste õigusi tuleb austada ja nentis samas: kahjuks eelistatakse sageli materiaalset kasu inimeste põhiõigustele.

"On äärmiselt oluline mõista, et põlisrahvaste kultuuripärand on rikkus, mis kaalub selgelt üles loodusvarade jätkusuutmatu kasutamise ja sel viisil saadud materiaalse kasu. Hoolimatu kasumi tagaajamine rahvaste kultuuri arvelt on just see, mida me mitmetel soome-ugri aladel tunnistama oleme pidanud," sõnas Eesti riigipea.

"Eestlaste jaoks on soome-ugri rahvaste keel ja tulevik eriti südamelähedane, oleme ju omavahel suguluses. Me teame ja oleme tundnud hirmu väljasuremise ees," lisas ta.

President Ilves märkis, et ohustatud põlisrahvaste hulka kuuluvad ka meie soome-ugri sugulased vadjalased, viidates mõned aastad enne uue aastatuhande saabumist alanud suure Laugasuu (Ust-Luga) sadama ehitusele. Sadam ehitatakse põlistele vadjalaste aladele, kus meie sugulasrahvas on elanud sama kaua kui eestlased omal maal. See ehitus kujutab endast suurt ohtu viimasele kolmele allesjäänud vadja külale: Luutsale, Liivtšüläle ja Jõgõperäle.

"Laugasuu sadama ehitamine on ÜRO põlisrahvaste deklaratsiooniga vastuolus. Me kõik teame, et paljud põlisrahvad elavad äärmiselt keerulistes tingimustes. Näiteks vadjalastega külg külje kõrval elavad teised soome-ugrilased isurid, keda ohustab tõsiselt plaan rajade nende külade Rutši ja Viistina vahetusse naabrusse keemiatehas. Kui keemiatehas rajatakse ja keskkond hävitatakse, siis satuvad ohtu nii rahvas kui ka nende kultuur ning mõlemad võivad hävida. Ja inimkond jääb veelgi vaesemaks," hoiatas Eesti riigipea.

Tegemist on esmakordse põlisrahvaste maailmakongressiga. 2007. aastal võeti ÜRO Peaassamblee üldarutelu nädalal vastu põlisrahvaste õigusi käsitlev deklaratsioon. Deklaratsiooni ettevalmistavad läbirääkimised kestsid riikide ja põlisrahvaste osalusel üle 20 aasta. Deklaratsioon on ÜRO-s heaks kiidetud kokkulepe, mis puudutab laia ringi põlisrahvastega seotud küsimusi ning mille eesmärgiks on edendada maailma põlisrahvaste õigusi ja toetada nende arengut. Deklaratsioon käsitleb põlisrahvaste kultuuri, traditsioonide ja institutsioonide säilimist ja edendamist, samuti põlisrahvaste õigusi maa ja loodusvarade osas ning osalust neid puudutavais otsustes.

Eesti toetab ÜRO vahendusel maailma põlisrahvaste arengut läbi praktilise abi, toetades ÜRO põlisrahvaste arengu edendamisele suunatud fonde ning Põlisrahvaste alalist foorumit, mille liikmete hulka kuulub ka soome-ugri ekspert Oliver Loode.


President Toomas Hendrik Ilvese kõne eestikeelset tõlget saab lugeda siit ja ingliskeelset originaali siit.


Põlisrahvaste deklaratsiooni saab eesti keeles lugeda siit: http://vm.ee/sites/default/files/content-editors/web-static/298/Polisrahvaste_deklaratsioon_EST.pdf
Põlisrahvaste maailmakongressi lisainfo inglise keeles: http://www.un.org/en/ga/69/meetings/indigenous/#&panel1-1


Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229