- Reset + PDFPrindi

"President süstis optimismi", Järva Teataja

President Toomas Hendrik Ilves Paide raekojas kohtumas linna- ja vallajuhtidega
© Tiit Reiberg (Järva Teataja)

10.04.2012

Tiit Reinberg


Eile Paides visiidil käinud president Toomas Hendrik Ilves võrdles Järvamaa tulevikku praeguse ilmaga, kus kevad saab talvest peagi võitu ja päikest hakkab paistma järjest rohkem.

Visiidi käigus tuli mitu korda jutuks president Ilvese 24. veebruari kõne, kus ta rääkis Paide näite najal, kuidas riik on maakonnakeskustest lahkunud. Kohe esimesel kohtumisel omavalitsusjuhtidega Paide raekojas tänas Paide linnavolikogu esimees Kersti Sarapuu teda nii vajaliku teema esile tõstmise eest.

Ilves selgitas omavalitsusjuhtidele, et puudutas osa maakondade killustumist nelja regiooni vahel juba aastaid tagasi, kui ta oli veel välisminister, kuid pidi toona keskenduma teistele teemadele.

Omavalitsusjuhid ja president olid ühel meelel selles, et maakonna tugevus sõltub suuresti tõmbekeskuse tugevusest.

Et maakonnakeskused areneksid, peaks omavalitsusjuhtide meelest eurotoetuste hulgas olema eraldi meede nende toetamiseks. «Eesti vajab tugevaid ja arenevaid maakonnakeskusi, mis aitavad toimeka ja toimetulevana hoida kogu maakonda,» arutles president Ilves. «See eeldab aga, et maakonnakeskustel on riigi tugi, mis tähendab, et riik ei optimeeri ega koonda valitsusasutusi vaid nelja või kahte keskusse. Eesti riik peab olema tuntav ja nähtav kogu Eestis.»

Omavalitsusjuhtide suurim mure presidendile kurta oli rahvastiku pidev vähenemine, eriti just noorte lahkumine. «See on paratamatu, et noored lahkuvad, peaasi, et nad tuleksid hiljem tagasi,» sõnas Ilves.

Kui vaadata Eestis ringi, siis presidendi meelest saadakse Paides hästi hakkama, üksnes riik peab oma tegevust rohkem koordineerima ega tohiks siit oma tegutsemist välja tõmmata. «Ei tohi olla nii, et on Tallinn ja Eesti rahvuspark,» lisas ta.

Põhjaka mõisas olnud lõunasöögil kurtsid ärimehed presidendile täpselt sedasama, mis paar tundi varem omavalitsusjuhid: inimesed lahkuvad Järvamaalt.

Nii Eesti töötukassa Järvamaa osakonna töötajad kui ka ärimehed kinnitasid, et ettevõtluse arengu peapidur on praegu kvalifitseeritud tööjõu puudus.

Töötukassa Järvamaa osakonna juht Eha Tasang selgitas, et Järvamaal on arvel natuke üle tuhande töötu, kellest pooled on pikaajalised. Pikaajaliste töötute suurimateks probleemideks nimetas ta alkoholismi ja seda, et nad elavad äärealadel, kust on raske tööl käia.

President Ilvesega lõunatanud ettevõtja Janno Lehemets loodab kohtumisest ettevõtjatele kasugi tõusvat, sest üheskoos oldi seda meelt, et töötajate leidmisel võiks suurem abi olla kohalikust kutsekoolist. «Maavanem lubas enda peale võtta, et kutsekool ja ettevõtjad suhtleksid edaspidi rohkem,» lisas ta.

Intervjuu president Toomas Hendrik Ilvesega ilmub neljapäevases Järva Teatajas.