- Reset + PDFPrindi

"President külastas Elvat", Elva Postipoiss, 8. juuni 2013

08.06.2013

Sirje Veldi


President külastas metsapealinna, tutvus Lõuna-Eesti suurima töö­andjaga ja istutas Arbi järve kaldale tamme­puu.

Pikaajalise kuumaperioodi kosutav neljapäevane äike jõu­dis Elvasse parasjagu selleks ajaks, kui president Toomas Hendrik Ilves asutas koos met­saseltsi presidendi ja Elva lin­napeaga Sinilinnu taha tam­me istutama. Et puuke oli nii öelda presidendi eest ette ära istutatud, käis protseduur kii­resti ja sündmusest osa saama tulnud elvalased võisid koos külalistega lausvihma eest Si­nilinnu fuajeesse varjuda.

Elva gümnaasiumi Ehtel Kuldvere-Venti lastekoor ter­vitas presidenti fuajees. Pärast esinemist oli võimalus koos presidendiga ka pilti teha.

Siiri Puhalaineni kodundusringi laste Arbi järve äärde suure tamme alla kaetud suupistelaud koliti vahetult enne presidendi saabumist vihma ja tuule eest kibekähku peeglisaali ja edasi läks kõik kokku­lepitud stsenaariumi järgi. Kodundusringi väikesed kokad panid põlled ette, mütsid-rätikud pähe ning pakkusid pre­sidendile ja külalistele erine­vaid suupisteid, mis nad olid ise valmistanud. Siin oli mitut sorti erinevaid snäkke põldoa ja leivasegust, juustu-muna ja ingveri segust, kilu ja roheli­se segust, plaadikooki ja seemneleiba. Joogiks pakuti kan­get piparmünditeed õunamah­laga, vaarikavarreteed, mustsõstralehtede ja ingveriteed ja kuusekasvuteed.

President ütles, et on lihtsast ja südamlikust vastuvõ­tust liigutatud ja üllatunud laste tublidusest. Ta tänas kõi­ki lapsi, kes tema pärast nii­palju vaeva olid näinud.

Enne veel, kui president mi­nekule suundus, jäi ka vihm järele. Õues tehti pilti, täna­ti külalisi, kingiti linna poolt presidendile kingikotike, mil­les olid põll ja kosutav männitee.

Konguta kooli juhataja Lii­na Tamm oli tulnud presiden­ti tervitama koos külaliste­ga Rootsist, kes on paariküm­ne aasta jooksul palju aida­nud ja toetanud Eesti, seal­hulgas Konguta ja ka Elva lastekodulapsi. Hans Berg, Go­ran Wedin ja Bengt Adersson olid Rootsi lipu päeva pu­hul sõitnud Eestisse ja tulnud spetsiaalselt presidendivisiidi ajaks Elvasse. Liina Tamm üt­les, et nüüd on ta süda rahul, sest väärikad mehed said pre­sidendiga koos pildile.

Enne puu istutamist kü­lastas president Ilves Lõuna-Eesti suurimat tööandjat, AS-i Enics Eesti. Ta tundis huvi, kuidas saaks riik kaasa aidata, et ettevõtjal paremini läheks. Kuuldes, et paremini võiks olla korraldatud bussi- ja rongiliik­lus, lubas president selle soovi valitsusele edasi anda.

Enne lahkumist palus üks laululaps luba presidendist pil­ti teha. President pakkus, et äkki sa tahad minuga koos pil­dile jääda, mille peale tüdruku silmad lausa särama lõid - se­da poleks tüdruk ilmselt julenud soovidagi. Loomulikult oli veel paljusid, kes end koos pre­sidendiga jäädvustada tahtsid ja peagi oli Toomas Hendrik Il­ves lastesumma keskel ja otse loomulikult oli ka pildistajaid rohkem kui üks.