- Reset + PDFPrindi

"Rahvakogu arutelupäeval peab selguma toetus tehtud ettepanekutele", ERR Uudised, 6. märts 2013

06.03.2013

Toimetas Heikki Aasaru


Rahvakogu arutelupäeva ülesanne on välja selgitada, millised rahvakogu veebilehel esitatud ettepanekud Eesti poliitika probleemide lahendamiseks on rahva seas enim eelistatud.

Uuringufirma TNS Emor alustas osalejate värbamist rahvakogu arutelupäevale, mis toimub 6. aprillil Tallinna lauluväljaku ruumides. Vabaühenduste liidu EMSL juhataja Urmo Kübar rääkis intervjuus ETV saatele "Terevisioon", et praeguseks on poliitikauuringute keskus Praxis läbi lugenud ja 49 alateemasse grupeerinud kõik veebis rahvakogule tehtud ettepanekud.

"Hetkel töötavad nendega siis erinevad õigusteaduste, poliitika-, ühiskonnaeksperdid ja koostavad neile mõjuanalüüsi - et mis on tõenäoline, et juhtuks, kui need ettepanekud ellu viiakse. Ja seejärel siis märtsi lõpus toimuvad meil kõigepealt teemaseminarid nende ettepanekute esitajate ja ekspertide vahel, kus siis teha mingi valik, sest 49 küsimusteringi arutelupäevale saata on liiga palju. Ühe päeva jooksul ei jõuaks nii palju neid läbi arutada, aga tehakse siis valik seminaridel, lähtudes sellest, et millistes nendest alateemadest kõige tõenäolisemalt võiksid olla need parimad lahendused probleemidele," rääkis Urmo Kübar.

Ta kinnitas, et midagi ei jäeta kõrvale, ja kui mõni teema arutelupäevale ei jõua, esitatakse riigikogule ikkagi kogu info kõikide ettepanekute kohta.

TNS Emori sotsiaal- ja avaliku arvamuse uuringute ekspert Aivar Voog rääkis, et arutelupäeval osalejad leitakse sarnaselt üle-eestiliste küsitluste puhul kasutatava juhuvalikuga rahvastikuregistrist ning inimesed ise aktiivsust näidata ei saa. Valimipunkte on aga rohkem kui küsitluste puhul, need on rohkem hajutatud ja ühes valimipunktis kontakteerutakse väiksema arvu inimestega. Esindatud on kõik maakonnad, vanuse- ja soorühmad jne.

"Kindlasti see valim ei saa olema 100% elanikkonna mudel. Kindlasti teatud kihid jäävad natukene vähemesindatuks [---], aga üldistes joontes ta peaks vastama siis Eesti elanikkonna üldkogumile ehk siis selle mudelile," rääkis Voog.

"Meie soov ongi ju teada saada seda, et milline toetus neile ettepanekutele on ühiskonnas tervikuna. Jaanuarikuus veebilehel avaldasid oma mõtteid tõenäoliselt need kõige aktiivsemad ja enam huvitatud inimesed, aga selge on see, et need, kes veebilehel ei käinud või Eesti Koostöö Kogule kirju ei saatnud - nende arvamus ei ole vähem oluline. Või et nende mõtted ei ole rumalamad kindlasti. Tõepoolest, selleks, et me saaksime sellise esindusliku ülevaate sellest, et milline toetus neil ettepanekutel on, selleks siis see arutelupäev toimubki. Aga tõesti, erinevalt siis tavalistest avaliku arvamuse küsitustest, kus inimene vastab sõltumata sellest, kui palju ta sellele teemale mõelnud on või kas üldse on mõelnud, siis arutelupäeval on tal esiteks lugeda seda taustainfot, teiseks arutada, ja siis alles öelda, mida ta eelistab, tuginedes sellele infole," rääkis Kübar.


Artikkel ERR Uudiste veebilehel.