- Reset + PDFPrindi

"Ilves kohtub erakondade ja vabakonna esindajatega tuleval nädalal", Postimees, 16. november 2012

16.11.2012

Karin Kangro


President Toomas Hendrik Ilves on kutsunud kolmapäevaks Kadriorgu vabakonna ja parteide esindajad, et jõuda kokkulepeteni erakondade rahastamise, poliitilise konkurentsi ja riigijuhtimise üle tehtava järelevalve küsimustes.

Presidendi avalike suhete nõunik Toomas Sildam ütles Postimehele, et kohtumisel arutatakse, kuidas muuta erakondade rahastamist ja tegevust avatumaks, elavdada poliitilist konkurentsi ning tugevdada kodanike järelevalvet Eesti juhtimise üle. «Parlamentaarne demokraatlik õigusriik nõuab seda,» ütles ta.

Tema sõnul lepitakse kohtumisel loodetavasti kokku, mil viisil soovitud lahendusteni ja kevadel parlamendile esitatavate eelnõudeni jõuda. Samad teemad tulevad arutlusele ka päev hiljem presidendi mõttekoja ning Koostöö Kogu kärajapäeval. «Mingi komisjoni moodustamist ei ole president kaalunud, ta eelistab kaasaja ühiskonda sobivaid innovaatilisi lahendusi,» lisas Sildam.

Ilves tänas kolmapäeval tehtud avalduses kõiki inimesi, kes on pakkunud samme, kuidas viia Eestit edasi. Ta kutsus kõikide erakondade esindajaid toetama erakondade asutamise, rahastamise ja tegevuse avatumaks muutmist, valimissüsteemi parandamist ning riigi, poliitika ja ühiskonna muutmist hoolivamaks.

Samuti teatas ta, et kutsub nende ettepanekute arutamiseks ja lahenduste leidmiseks esimesel võimalusel enda juurde erakondade ja organiseerunud vabakonna esindajad ning riigiõiguse spetsialistid. «Kiiva jooksnud mõtte- ja suhtlusviisi korrastamine, erakonnapoliitika rolli mõtestamine, rahastamise ja valimiskorralduse paremaks tegemine võiksid käia paralleelselt,» lausus president ja lisas, et muutused, edasiviivad ettepanekud ja kokkulepped ei sünni üleöö, ent hiljemalt järgmise aasta kevadeks tuleb lahendused leida ning vormida neist seadused.


Artikkel Postimehe veebilehel.