- Reset + PDFPrindi

"Vabariigi presidendi kultuurirahastu hariduspreemiad 2012", Õpetajate Leht, 9. november 2012

09.11.2012

Raivo Juurak


Vabariigi presidendi 2012. aasta hariduspreemiad pälvisid Hugo Treffneri gümnaasiumi kauaaegne õppealajuhataja ja matemaatikaõpetaja Aime Punga, pedagoogikateadlane, eesti keele õpetamise metoodik ja õppekirjanduse autor Toom Õunapuu ja Tallinna Nõmme noortemaja liikumisrühma õpetaja Urve Keskküla. Presidendi reaalteaduste eripreemia sai Pärnu Koidula gümnaasiumi kauaaegne füüsikaõpetaja Elmu Mägi.

Hariduspreemia laureaadid jagasid meelsasti oma muljeid ka Õpetajate Lehe lugejatega.

Aime Punga peab presidendi hariduspreemiat eelkõige tunnustuseks Treffneri gümnaasiumile. „Nagu Nobeli preemia anti Euroopa Liidule, nii anti seekordne hariduspreemia kogu meie koolile," toob ta piltliku võrdluse. Näiteks pole Treffneri gümnaasiumis õpilaste väljalangust, Aime Punga peab seda saavutust kõigi õpetajate tubli töö tulemuseks − nad kõik on olnud alati valmis õpilasi aitama, kusjuures keegi neist pole küsinud, mis ta selle eest saab.

Toom Õuna­puu on rahul, et meie emakeele õpetamise head tavad on leidnud tema tunnustamise kaudu äramärkimist. Hoiame seda, mis meil on hästi, toonitab ta. Kui õpilase eesti keel on kehv, siis on see tema nigela mõtlemise tagajärg, arvab Õunapuu ja kutsub kõikide ainete õpetajaid üles õpilase mõtlemist arendama. Iga tund peaks olema üks suur mõtlemiseõpetus. Eesti keele õpetajatele paneb ta aga südamele, et need kasutaksid oma tundides rohkem piltlikke võrdlusi ja muid metoodilisi võtteid, mis annavad tunnile sära.

Urve Keskküla leiab, et preemia on tore kingitus Nõmme noortemajale, kus ta on aastaid liikumisrühma õpetajana töötanud. Ehkki ta on korraldanud suuri võimlemis- ja tantsupidusid, on tema peamine mure see, et laste seljad oleksid sirged. See on ka üks põhjus, miks ta oma rühmadesse lapsi ei vali, vaid võtab võimaluse korral kõik huvilised vastu. Urve Keskküla paneb inimestele südamele, et tantsima peab igas vanuses. Tema juhendab nii emade kui ka vanaemade tantsurühmi.

Elmu Mägi mär­gib, et keset uni­versumi tumeainet tiirleb ümber Päikese planeet Maa, millel on palju väga häid õpetajaid, kes armastavad oma õpilasi ja tunnevad oma ainet. Elmu Mägi on meelitatud, et tedagi arvatakse nende hulka. Tal on hea meel, et presidendi hariduspreemia saab igal aastal ka üks reaalainete õpetaja, sest see aitab reaalaineid populaarsemaks muuta. Juba olevatki märgata noorte huvi suurenemist reaalainete vastu.

Hariduspreemiate suurus on 4800 (Aime Punga), 3500 (Toom Õunapuu) ja 2900 (Urve Keskküla) eurot, neid rahastab Sampo Pank. Reaalteaduste eripreemiat (Elmu Mägi, 3900 eurot) rahastab Skype Eesti.


Artikkel Õpetajate Lehe veebilehel.