- Reset + PDFPrindi

"President Ilves tunnustas Eesti silmapaistvaid vabatahtlikke", BNS, 4. detsember 2011

04.12.2011

Eesti vabatahtlike tunnustamisürituse patroon president Toomas Hendrik Ilves avaldas pühapäeval Kadriorus tänu kümnele vabatahtlikule, kahele silmapaistvale vabatahtlike juhile ning töötajate vabatahtlikkust soodustanud organisatsioonile.

Aasta vabatahtliku tiitli said Rauno Avel, Jarmo Idavain, Maite-Margit Kotta, Kuldar Käsper, Leili Nael, Erna-Elise Neimann, Ülle Olli, Margus Press, Aino Suviste ja Ina Tepp, teatas Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus BNS-ile.

“Teie olete kaitsevall ükskõiksuse ja hoolimatuse vastu,” ütles president Toomas Hendrik Ilves, Kadriorus aasta vabatahtlikke tunnustades. “Südame sunnil ja vabal tahtel organiseerunud vabakond on ju tõepoolest see vajalik kaitsemehhanism, mis hoiab meie ühiskonna avatuna ja tervena, aitab kodanikel kaasa rääkida ja riiki paremaks muuta, hoolida oma riigist.”

Riigipea meenutas, et Eestis on tugevad vabakondlikud traditsioonid, mida ei suudetud hävitada ka kõige pimedamatel ja raskematel aastatel ning siin on palju tublisid seltse ja ühinguid. “Kuid alati saavad ja peavad meie vabakonna enda inimesed, riik ja ettevõtted soodustama vabakonna tegevust. Just soodustama ja toetama, mitte aga juhtima või korraldama. See teeb meid tugevaks ja lubab meil ka kõige raskemate probleemidega toime tulla. Üksteise toetamine ja märkamine teeb Eesti suuremaks,” kõneles president Ilves.

Rauno Avel (20) panustab Iisaku Noorte Klubi juures vabatahtlikuna IT-alaste teadmiste, spordiarmastuse kui ka korralduslike oskustega, olles kohalike noorte seas oluline autoriteet.

Jarmo Idavain (28) on hariduselt puidutöötlemismeister, kes ehitab vabatahtlikuna MTÜ Kostivere Küla Seltsi juures alevikku kiikesid, saeb kevaditi talvetuultes murdunud puid, sätib jaanipäevaks üles püstkodasid ja teeb muidki heakorra töid.

Maite-Margit Kotta (44) on pikaajaline vabatahtlik MTÜ-s Oma Pere. Tema kujundatud on ühingu logo, kodulehekülg, MTÜ Oma Pere raamat "Mudilane Mummu ja tema perekond" ning ajakirja "Meie lapsed" kolm numbrit. Maite-Margit Kotta on jaganud ka isiklike lapsendamise kogemusi julgustamaks teisi peresid.

Kuldar Käsper (46) pakub Sihtasutus Maarja Külale vabatahtlikuna ehitusjärelvalvet. Samuti võimaldab tunnustatav projekteerimisel spetsialisti nõu, mis aitab Maarja Külale omaseid eritingimusi ehitamisel paremini arvesse võtta.

Leili Nael (66) on andnud vabatahtlikuna olulise panuse kohaliku elu edendamisse, alustades Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Seltsi juhatamisest, lõpetades rahvatantsurühma “Mari” eestvedamise ja Mulgi Häärberi, Morna, Muri ja Suuga küla keskuse, taastamisega.

Erna-Elise Neimannil (86) on suur panus Mulkide Seltsi edendamisel ja mulgi keele säilitamisel. Ta kutsus ellu Mulgi Murde ringi, kogus ning kirjutas üles 1215 lauset "Mulgikiilsid ütlemisi" ja on avaldanud mulgi murdekeeles artikleid Mulkide Almanakis, ajalehtedes Mulke Sõna, Ütsainus Mulgimaa ja Sakala.

Ülle Olli (33) on pikaajaline vabatahtlik Eesti Toidupangas, kes panustab praktilise juhtimiskogemusega toidukogumise kampaaniate ja vabatahtlike värbamise korraldamisse. Samuti aitab ta iganädalaste tegevuskavade kokkupanekul ja muudes organisatoorsetes küsimustes.

Margus Press (58) aitas mentori, kogenud ettevõtja ning tippjuhina kaasa MTÜ Abikäsi käivitamisele. Margus Pressi toetusel said Abikäe noored juhid kavandada teenused ja tooted, mille rakendamise käigus on loodud aastaga üle 20 uue töökoha puudega inimestele.

Aino Suviste (83) võttis 1996. aastal MTÜ Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing liikmeks astudes oma hoole alla kirjandusringi loomise ja selle juhendamise. Samuti asutas tunnustatav kuukirja “Seenior”, mida ta tänaseni toimetab. Aino Suvistel on eriline oskus oma eakaaslasi motiveerida, kaasa tegema kutsuda ning tunnustada.

Ina Tepp (52) nõustab vabatahtlikuna Eesti Skautide Ühingu juhtimisalaseid küsimusi. Ina Teppi kaasabil on hinnatud ühingu juhtimist, üle vaadatud juhatuse koosseis ning korraldatud arutelusid organisatsiooni laiemalt puudutavates küsimustes.

Lisaks tunnustati vabatahtlike juhendajaid Piret Ehavaldi ja Svetlana Varjunit.

Piret Ehavald (31) on Tallinn Euroopa Kultuuripealinn 2011 vabatahtlike koordinaator, keda on iseloomustatud kui suurepärast inimest, organiseerijat ja motiveerijat. Piret Ehavald on propageerinud vabatahtlikuks olemist igas vanuses ja eri tüüpi inimeste seas ning on loonud märkimisväärse mahuga vabatahtlike baasi.

Svetlana Varjun (60) on pühendunud vabatahtlike juht MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühingu programmis Vanem Vend Vanem Õde. Programmis tõstetakse laste usku endasse ja neid ümbritsevatesse inimestesse, mispärast on eriti oluline leida ja koolitada välja kõrgelt motiveeritud vabatahtlikke, millega tunnustatav on edukalt hakkama saanud.

Töötajate vabatahtlikkust enim toetanud organisatsiooniks osutus Eesti Advokatuur, mis on loonud vabakonnaga pikaajalise ja strateegilise koostöö pakkudes pro bono õigusabi Heateo Sihtasutuse poolt toetavatele ühendustele.

Vabatahtlike tunnustamiseks esitatud 73 ettepaneku seast valis laureaadid välja komisjon, kuhu kuulusid lisaks Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse nõukojale 2010. aastal tunnustatud vabatahtlik Riina Varts ning ministeeriumite ja presidendi kantselei esindajad.

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus on Eesti vabatahtlike tunnustamise traditsiooni ülal hoidnud alates 2005. aastast. Vabatahtlike tänamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital regionaalministri haldusalas.

5. detsember on rahvusvaheline vabatahtlike päev ning ühtlasi tähistatakse tänavu Euroopa vabatahtliku tegevuse aastat.