- Reset + PDFPrindi

President Toomas Hendrik Ilvese kommentaar

President Toomas Hendrik Ilvese kommentaar © Toomas Volmer

31.05.2012

Viimasel nädalal Eesti juhtivate poliitikute suust kõlanud mõtteavaldused massiliste pealtkuulamiste ja muude õigusrikkumiste kohta riivavad hea maitse ja usutavuse piire. Koos sellega kõigutatakse ka kodanike usku Eesti riigi demokraatliku korralduse alustesse.

Nõnda üritatakse juttu põhiküsimuse tuumalt kõrvale juhtida. Kitsas erakonnahuvi on seatud kõrgemaks ministri või parlamendiliikme staatusega kaasnevast vastutusest kõigi oma arvamusavalduste eest.

Mulle teeb muret, kui selle käigus kõigutatakse parteipoliitikaüleste uurimis- ja järelevalveasutuste usaldusväärsust ning rahva usku ausa valitsemise võimalikkusesse.

Politsei, prokuratuur ja Kaitsepolitsei kontrollivad oma pädevuse piires süütegudele viitavate väidete tõelevastavust, esitavad vajadusel süüdistuse ja viivad asjad kohtusse.

Kutsun kõiki – poliitikuid, ajakirjanikke, vabakonna esindajaid, arvamusliidreid – talitsema oma emotsioone ning püsima tsiviliseeritud mõttevahetuse piires.

Vastastikuste süüdistuste loopimise ja arveteklaarimise asemel võiksid erakonnad ja nende esindajad tegeleda oma tõsiseltvõetavuse taastamisega.

Viimase poolteise aasta jooksul on avalikuks tulnud häirivalt palju segaseid seiku erakondade rahastamise kohta. Teise riigi võimudelt on küsitud raha valimiskampaaniaks. On kaubeldud Eesti elamislubadega. Parteikassasse on annetatud teadmata päritoluga raha.

Avalikkusel on õigus esitada küsimusi ja nõuda lisaks vastustele ka erakondade rahastamise paremat järelevalvet ja rahastamise korra muutmist.

See, et parlamendierakonnad peatasid vastuolulise nn maailmavaate sihtasutuste seadustamise ja neile riigieelarvest raha eraldamise, annab lootust, et Eesti erakonnad on säilitanud võime aduda ühiskonna põhjendatud rahulolematust.

Ma loodan, et selles väljendub parlamendierakondade äratundmine, et riigieelarvest lisa taotlemine pole õige enne, kui seniste rahaeraldiste maht ja nende kasutamise viis on rahva silmis läbipaistev ja arusaadav.