- Reset + PDFPrindi

Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe ja peaministri ühisavaldus leinapäeval

14.06.2010

Head Eesti inimesed,

täna on leinapäev. Täna meenutame neid süütuid inimesi, kes kuuskümmend üheksa aastat tagasi viidi kommunistliku väevõimuga oma kodudest külmale maale. Paljud ei näinud kodu enam kunagi. Täna mälestame ka kõiki teisi inimsusevastaste kuritegude ohvreid ja langetame pea kõigi ees, kes on kannatanud või jätnud elu totalitaarse ülekohtu käes. See on meie, kellele on antud õnn elada vabas ja iseseisvas Eesti Vabariigis, kohus ja südamest tulev soov.

Kuriteod inimsuse vastu ei aegu. Oleme teinud palju tööd selgitamaks välja karmi ajalootõde, ja see kõik on koos mälestuse hoidmisega ilmtingimata vajalik. Väikeriigi puhul on aga veelgi tähtsam – eluliselt tarvilik – oskus ajaloost õppida, see tähendab mõista, milline tähtsus on oma riigi ehitamisel, tema iseseisvuse kindlustamisel, turvalisuse tagamisel ja kindla tuleviku kujundamisel ning see pole mõeldav ilma toimivate rahvusvaheliste partnerlussuheteta, riigi avatuseta, tema geopoliitilise lõimituseta. Seda mõistmist ei saa kanda aga keegi muu kui meie teiega, armsad kaaskodanikud. Seda mõistmist nõuavad meilt kõigilt ka viiekümne okupatsiooniaasta süütud ohvrid: sedalaadi kuriteod ei tohi enam mitte kunagi korduda. Siis jääb Eesti igavesti püsima!

Vabariigi President
Toomas Hendrik Ilves

Riigikogu esimees
Ene Ergma

Peaminister
Andrus Ansip