- Reset + PDFPrindi

In memoriam Enn Soosaar

11.02.2010

Suur mõtleja, esseist ja tõlkija on lahkunud.

Enn Soosaare töö meie rahvusliku vaimse maailma kujundamises tõestab, kuidas riigimeheks saab olla ka väljaspool valitud ja määratud ametikohti. Ta oli üks neist, keda austusega nimetame oma rahva südametunnistuseks.

Oma alati taktitundeliselt tasasel moel rääkis ja kirjutas Enn Soosaar meile inimlikkuse, koosolemise ja demokraatia põhitõdedest. Ta mõtestas meile Eesti rahva käidud radu ja üle elatud kannatusi. Ta kutsus üles mitte eksima õigelt teelt ning mitte oma vigu üleelatud kannatustega õigustama.

Elust ja raamatutest ammutatud tarkus koos oskusega teisi kuulata ja mõista, oskusega asetada eksliku inimloomuse kiusatusi laiemasse konteksti, aitasid tal sõnastada valikuid, mille ees seisime kunagistel rasketel, aga ka tänastel palju kergematel aegadel.

Selsamal tasakaalukal, ent vankumatul moel seisis ta kõigi seesuguse vastu, millest ilmneb kiusatus naasta minevikulise kaksikmoraali, autokraatlike võimumängude ja valikuvabaduste ahistamise juurde.

Meenutan tänutundega meievahelisi vestlusi ja vaidlusi ning jään neist isiklikult puudust tundma, nii nagu Eesti rahvas jääb puudust tundma ühest oma moraalsest ja eetilisest eestkõnelejast.

Langetan pea nüüd külmas kaotusvalus koos Enn Soosaare lähedaste, sõprade ja tuttavatega.

 

Toomas Hendrik Ilves
Vabariigi President

 

Vancouveris 10. veebruaril 2010