- Reset + PDFPrindi

Poola Vabariigi Presidendi ja Eesti Vabariigi Presidendi ühisdeklaratsioon

18.03.2008

Üleskutse uurida kommunismi inimsusvastaseid kuritegusid ja inimõiguste rikkumisi ning anda neile hinnang.

Kommunismile – süsteemile, mis tõi kaasa massilisi inimsusvastaseid kuritegusid ja laialdasi inimõiguste rikkumisi ning mille järelmõju on Euroopas tuntav tänini –, ei ole selle täies ulatuses ikka veel antud põhjalikku hinnangut. Ajaloolaste arvestuse kohaselt on kommunistlike režiimide valitsuse all hukkunud 100 miljonit inimest. Kommunism määras 120 miljoni praeguse Euroopa Liidu kodaniku elu ja saatuse. Vaid vähesed – kui üldse keegi – neist, kes peaks vastutust kandma, on jõudnud kohtu ette. Niisugused kuriteod nagu Poola ohvitseride mõrvamine Katynis, massiküüditamised Balti riikides, Gulagi loomine ja haldamine ning Ukraina näljahäda, mis oli inimtegevuse tulemus; nende inimeste vangishoidmine, kes on täna Euroopa Liidu juhtivad kodanikud; arvamus-, kõne-, ja liikumisvabaduse ning veel paljude põhiõiguste äravõtmine – need kõik on alles põhjalikult läbi uurimata ja ootavad rahvusvahelist hinnangut.

Euroopa rahvad on vabanenud kommunismi ülemvõimu alt. Euroopa ülesanne on uurida kommunismi kuritegusid omaenese territooriumil ning anda neile hinnang. See on meie kohus nende ees, kes hukkusid või kelle elu on purunenud. See on meie kohus ohvrite laste ees, kes tänase Euroopa kodanikena näevad, et nende kannatusi peetakse teisejärguliseks „ajalooliseks“ küsimuseks, millest on targem vaikida.

Teeme ettepaneku luua rahvusvaheline komisjon, et uurida kommunismi kuritegusid Euroopas. Me kutsume Euroopa riike üles ühendatud jõududega looma niisugust institutsiooni ning määrama selle etteotsa rahvusvaheliselt tunnustatud eurooplased – lugupeetud õpetlased, juhtivad poliitikud ja teised – tagamaks sellele ettevõtmisele usaldusväärsust ja väärikust, mis on sine qua non iga komisjoni puhul, kelle ülesandeks on uurida nii keerulist küsimust. Selle komisjoni eesmärk ei oleks hukkamõist või kohtumõistmine üksikisikute üle, sest tegu ei oleks kohtuga; selle eesmärk oleks heita valgust sündmustele, mis toimusid neljandikul Euroopa territooriumist, langetada otsus süsteemi kohta, mille järelmõjud ei ole vaibunud kuni tänase päevani.

Me kutsume Euroopa valitsusi läbi rääkima niisuguse komisjoni loomiseks ning selle töö korraldamiseks vajalike õigusaktide üle. Me loodame, et Euroopa riigid – nii need riigid, kes on kannatanud, kui ka need, kes suutsid jääda demokraatlikuks – , osalevad selles tähtsas püüdluses seada jalule moraalne õigus ja õiglus. Vaid nii suudame parandada haavad, mis meid veel tänagi üksteisest lahutavad.