- Reset + PDFPrindi

Vabariigi Presidendi avaldus seoses keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse vastuvõtmisega Riigikogus

15.02.2007

Olen otsustanud jätta välja kuulutamata täna Riigikogus vastu võetud keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse. Teen seda põhjusel, et see seadus läheb vastuollu Eesti Vabariigi põhiseaduse mitme sättega, ennekõike võimude lahususe põhimõttega. Põhjalikud selgitused konstitutsiooniliste vastuolude kohta esitan oma otsuses pärast seda, kui Riigikogu esimehe allkirja kandev seaduse lõpptekst jõuab Vabariigi Presidendi kantseleisse.

Põhiseaduslikus vaidluses parlamendi, riigipea ja riigikohtu vahel ei ole midagi tavapäratut. Eesti viimase 15 aasta õiguspraktika teab paljusid juhtumeid, kus seaduste ja põhiseaduse tõlgendamise arutelu on leidnud lõpplahenduse kohtus. Selle õigusriigile omase praktika toel paranevad ja ühtlustuvad meie arusaamad põhiseadusliku korra osas.

Käesoleva juhtumi teeb paraku eriliseks asjaolu, et Riigikogu saadikurühmadele olid keelatud rajatise kõrvaldamise seaduses sisalduvad vastuolud põhiseadusega teada ning seda teadmist ka ei varjatud. See leidis kinnituse Riigikogu õiguskomisjoni esimehe sõnavõttudes, samuti on seaduse põhiseaduse vastasust mulle tunnistanud seadust toetanud erakondade juhtivad riigiõiguse asjatundjad.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletanud Riigikogu liikmed tegutsesid seetõttu teadmises, et president ei saa oma ametivandest lähtuvalt seadust välja kuulutada. Järelikult ajendas osasid poliitikuid soov kasutada nn Pronkssõduri teemat vaid enesele tähelepanu tõmbamiseks, mitte aga tegelda toimivate lahenduste leidmisega.

Pean sellist käitumist vastutustundetuks. Me ju teame, et Eesti 20. sajandi ajaloo kõige saatuslikumad vead said alguse, kui poliitikud valisid oma eesmärkide saavutamiseks teadlikult põhiseaduse eiramise tee.

Usun, et Riigikogu tänase põhiseaduse vastase otsuse tingis ärev valimiste-eelne õhustik, mitte aga soov heita väljakutse Eesti Vabariigi õiguskorrale. Siiski ei õigusta mis tahes sisepoliitiline hetkekasu mängimist põhiseadusega.

 

Toomas Hendrik Ilves