- Reset + PDFPrindi

Ameerika Ühendriikide, Eesti, Läti ja Leedu ühisdeklaratsioon Eesti, Läti ja Leedu riigipeade Toomas Hendrik Ilvese, Raimonds Vejonise ja Dalia Grybauskaitė ning Ameerika Ühendriikide asepresidendi Joseph Bideni kohtumisel

23.08.2016

USA asepresidendi Joe Bideni Läti visiidi puhul kinnitame meie, Ameerika Ühendriigid, Eesti, Läti ja Leedu, veel kord oma strateegilist liitu. Olles silmitsi ettearvamatu julgeolekukeskkonnaga, võtame kohustuseks tugevdada oma koostööd ja jõupingutusi, et tagada piirkonna julgeolek ja stabiilsus, mis moodustab osa NATO kollektiivkaitse käsitusest.

Nagu kinnitati NATO tippkohtumisel Varssavis, on Washingtoni lepingu artikli 5 alusel alliansi olulisim kohustus kaitsta meie territooriumi ja elanikkonda. NATO on reageerinud muutunud julgeolekukeskkonnale oma heidutus- ja kaitsevõime suurendamisega, sealhulgas sõjalise kohalolekuga alliansi idaosas. Balti riigid hindavad väga NATO samme ning ka USA tähendusrikast ja nähtavat kohalolekut piirkonnas. See annab tunnistust meie kollektiivsest solidaarsusest ja soovist kaitsta kõiki liitlasi.

Ameerika Ühendriigid, Eesti, Läti ja Leedu kinnitavad, et meil tuleb tagada alliansi tugevus. Tuginedes Varssavi tippkohtumisel antud lubadustele investeerida jõulisse, paindlikku ja koostalitlusvõimelisse sõjalisse võimekusse ning võttes arvesse osariikide partnerlusprogrammi alusel 1993. aastast toimuva ühise julgeolekukoostöö edukat näidet, kavatsevad Ameerika Ühendriigid, Eesti, Läti ja Leedu tugevdada ja tihendada oma kaitsekoostööd, et edendada piirkonna julgeolekut.

Kollektiivkaitse põhiline osa on riikliku vastupanuvõime loomine, sealhulgas meie kaitsevõime tugevdamine hübriid- ja küberohtude eest, kodanikuühiskonna valmisoleku parandamine ning kriitilise tähtsusega taristu kaitse suurendamine. Seepärast kinnitame, et peame keskenduma USA julgeolekuabi ja heidutusmeetmete, sealhulgas USA Euroopa julgeoleku tugevdamise algatuse (European Reassurance Initiative), ühitamisele. Samuti peavad Balti riigid jätkama suurte investeeringute tegemist, et meie vastastikused investeeringud toetaks tõhusalt NATO heidutusmeetmeid ja kollektiivkaitset ning edendaks riiklikku ja piirkondlikku julgeolekut ja vastupanuvõimet. Peale selle kinnitavad Balti riigid veel kord oma valmisolekut eraldada kaitsekulutusteks vajalikke eelarvevahendeid.

Ameerika Ühendriigid, Eesti, Läti ja Leedu kavandavad korrapäraseid kohtumisi, et arutada peamisi ühiseid ja eraldiseisvaid kaitse- ja julgeolekuprioriteete, keskendudes maa-, õhu- ja merekaitsele, piirijulgeolekule, õiguskaitsele, riiklikule vastupanuvõimele ja riigiülestele ohtudele. Kohtumiste eesmärk on parandada valitsusesisest ja valitsustevahelist koostööd ning suurendada piirkondlikku võimekust. Samuti plaanivad Ameerika Ühendriigid, Eesti, Läti ja Leedu jätkata olemasolevatel ja asjakohastel foorumitel võimaluste otsimist tihedamaks ühiseks ja piirkondlikuks koostööks muudes julgeoleku ja vastupanuvõimega seotud valdkondades, näiteks küberkaitse, energiajulgeoleku ja kriitilise tähtsusega taristu kaitse alal.

Koostöö eesmärk on tugevdada NATOt ning edendada piirkondlikku koostööd, stabiilsust ja julgeolekut. Kui parandame oma võimet lahendada harilikke ja ebaharilikke ohte, sealhulgas hübriidohte, suurendab meie koostöö individuaalset ja kollektiivkaitset ning riiklikku vastupanuvõimet. Samuti toetab see meie ühiseid pingutusi tervikliku vaba, jõuka ja rahumeelse Euroopa nimel.