- Reset + PDFPrindi

President Ilvese pressiavaldus pärast USA ja Balti presidentide kohtumist 3. septembril 2014

03.09.2014

Meil on olnud rõõm ja au võõrustada mitmepoolset kohtumist president Obama, president Grybauskaitė ja president Bērziņšiga täna siin Tallinnas, üks päev enne NATO tippkohtumist. Ameerika Ühendriikidel on oluline roll meie piirkonna julgeoleku tagamisel. Kakskümmend aastat tagasi lahkusid Vene väed Balti riikidest. Kümme aastat tagasi ühinesime NATOga. Me jõudsime nende ajalooliste verstapostideni tänu Ameerika Ühendriikide toetusele ja eestvedamisele.

Meie kaitse- ja julgeolekukoostöö on väga tihe. Me hindame neid vahetuid samme, mida Ameerika Ühendriigid on astunud, et näidata solidaarsust meie kolme riigi ning Poola ja Rumeeniaga. Viimastel kuudel on kasvanud Ameerika Ühendriikide õhu-, maa- ja mereväe kohalolek meie piirkonnas ning tõhustatud on plaanipäraseid õppusi.

Meil on NATO eelseisva tippkohtumisega seoses ühised eesmärgid. Euroopas on kujunenud täiesti uus julgeolekuolukord ja meil on hea meel, et mitu tippkohtumise dokumenti seda asjaolu kajastab. Me eeldame, et tippkohtumisel võetakse vastu valmisoleku tegevuskava, mis on liitlastele eelseisvatel aastatel julgeolekule ja heidutusele suunatud praktiliste sammude ja meetmete kaudu juhisdokumendiks. Samuti ootame, et see dokument annaks liitlastele tugeva raamistiku, mille alusel suurendada NATO kohalolekut alliansi idapiiril. Püsiv kohalolek selles piirkonnas peaks muu hulgas hõlmama Poolas asuva rahvusvahelise kirdekorpuse valmisoleku suurendamist ja korpusele kollektiivkaitse küsimustes suuremal hulgal ülesannete andmist. See aitaks parandada NATO kiirreageerimisvõimekust kogu meie piirkonnas ja tugevdada julgeolekut NATO äärealadel.

Suur osa meie tänasest arutelust keskendus Ukrainale. Me peame mõtlema, kuidas saaks Ukrainat rohkem toetada. Eesti on kahekordistanud oma humanitaar- ja arenguabi ning otsib võimalusi panuse suurendamiseks. Kuid me ei tohiks unustada ka teisi nn idapartnerluse riike. Selliseid riike nagu Gruusia ja Moldova ei tohiks üksi jätta. Neil peab olema õigus teha ise otsuseid oma julgeolekumeetmete ja liitlassuhete kohta. Ameerika Ühendriikide jätkuv toetus neile riikidele ja kaasatus piirkonnas on äärmiselt tähtis.

Lisaks on meie arvates vaja säilitada tugevad transatlantilised sidemed teistes valdkondades, nagu küberkaitse ja energiajulgeolek. Meie koostöö küberkaitseküsimustes on viimase aasta jooksul kasvanud ning hõlmab nüüd mitut valdkonda nii tsiviil- kui ka militaartasandil. Kuigi ma ei pea arvestust küberrünnakute, häkkimis- ja spionaažijuhtumite üle, on küberkaitsest ilmselgelt meie kõigi jaoks saanud seninägematult oluline teema, sest peale maa, mere ja õhu peetakse sõdu nüüd ka küberruumis.

Pole kahtlust, et julgeolekukeskkond on Euroopas sel aastal muutunud, ja mitte paremuse poole. Raske on ennustada, milline on olukord aasta pärast. Küll aga võin ma kindlalt ennustada seda, et ükskõik mida tulevik ka ei tooks, teevad Balti riigid ja Ameerika Ühendriigid üleilmset koostööd edendamaks meie ühiseid väärtusi: demokraatiat, inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid, vabadust ja internetivabadust.