- Reset + PDFPrindi

680. R. Oidekivi nimetamine ja E.-K. Kala tagasikutsumine

07.10.2015

1. Nimetan Rein Oidekivi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Ungaris, asukohaga Viinis.

2. Kutsun tagasi Eve-Külli Kala, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Ungaris.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 09.10.2015, 1