- Reset + PDFPrindi

675. R. Oidekivi nimetamine ja E.-K. Kala tagasikutsumine

11.09.2015

1. Nimetan Rein Oidekivi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Viini Büroo ja Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni ettevalmistava komisjoni juures, asukohaga Viinis.

2. Kutsun tagasi Eve-Külli Kala, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Viini Büroo ja Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni ettevalmistava komisjoni juures.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 15.09.2015, 3