- Reset + PDFPrindi

679. T. Lillsaare ja A. Maasiku kohtunikuametist vabastamine

07.10.2015

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan:

1. Toomas Lillsaare Tartu Maakohtu kohtuniku ametist 25. märtsist 2016 tema enda soovil,
2. Aili Maasiku Tallinna Halduskohtu kohtuniku ametist 29. augustist 2016 tema enda soovil.


Alus: Riigikohtu esimehe 17. septembri 2015 ettepanek.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 09.10.2015, 2