- Reset + PDFPrindi

639. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seadus

11.03.2015

Riigikogus vastu võetud 19. veebruaril 2015

Avaldatud RT I, 23.03.2015, 6