- Reset + PDFPrindi

643. T. Rõivase määramine peaministrikandidaadiks

30.03.2015

Määran Taavi Rõivase peaministrikandidaadiks ja teen temale ülesandeks Vabariigi Valitsuse moodustamise.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 9, § 89 lg 1.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 01.04.2015, 6