- Reset + PDFPrindi

628. E.-K. Kala nimetamine ja P. Pallumi tagasikutsumine

04.03.2015

1. Nimetan Eve-Külli Kala Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Ungari Vabariigis, asukohaga Viinis.

2. Kutsun tagasi Priit Pallumi, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Ungari Vabariigis.

3. Tunnistan kehtetuks Vabariigi Presidendi 30. mai 2014. a otsuse nr 439 „M. Pajula nimetamine ja P. Pallumi tagasikutsumine" (RT II, 03.06.2014, 4)

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 05.03.2015, 5