- Reset + PDFPrindi

627. L. Pikma kohtunikuametist vabastamine

03.03.2015

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 vabastan Loretta Pikma Viru Maakohtu kohtuniku ametist 1. detsembrist 2015 tema enda soovil.

Alus: Riigikohtu esimehe 23. veebruari 2015 ettepanek.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 05.03.2015, 1