- Reset + PDFPrindi

593. Äriseadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seadus

19.02.2015

Riigikogus vastu võetud 11. veebruaril 2015

Avaldatud RT I, 04.03.2015, 4