- Reset + PDFPrindi

580. S. Jürgensoni nimetamine ja M. Kolga tagasikutsumine

09.02.2015

1. Nimetan Sven Jürgensoni Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, asukohaga New Yorgis.

2. Kutsun tagasi Margus Kolga, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 11.02.2015, 4