- Reset + PDFPrindi

579. A. Punga nimetamine ja P. Teesalu tagasikutsumine

09.02.2015

1. Nimetan Andre Punga Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis.

2. Kutsun tagasi Paul Teesalu, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 11.02.2015, 3