- Reset + PDFPrindi

578. K. Kivi nimetamine ja G. Renneli tagasikutsumine

09.02.2015

1. Nimetan Katrin Kivi Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Euroopa Nõukogu juures, asukohaga Strasbourgis.

2. Kutsun tagasi Gea Renneli, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Euroopa Nõukogu juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.
Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 11.02.2015, 2