- Reset + PDFPrindi

577. E.-K. Kala nimetamine ja M. Ratniku tagasikutsumine

09.02.2015

1. Nimetan Eve-Külli Kala Eesti Vabariigi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks, alaliseks esindajaks Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni juures, asukohaga Viinis.

2. Kutsun tagasi Mariin Ratniku, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisat-siooni juures.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 2,
välisteenistuse seaduse § 27 lg 6, § 41 lg 3.
Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT II, 11.02.2015, 1