- Reset + PDFPrindi

553. Teenetemärgi äravõtmine

17.12.2014

Võtan Sergei Bõstrovilt ära talle Vabariigi Presidendi 6. veebruari 2006 otsusega nr 976 (RTL 2006, 17, 314) antud Valgetähe V klassi teenetemärgi.


Alus: teenetemärkide seaduse § 13 lg 1 punkt 1.
Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 18.12.2014, 4