- Reset + PDFPrindi

561. Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus

19.12.2014

Riigikogus vastu võetud 16. detsembril 2014

Avaldatud RT I, 23.12.2014, 14