- Reset + PDFPrindi

545. Kaitseväeteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

11.12.2014

Riigikogus vastu võetud 3. detsembril 2014

Avaldatud RT I, 22.12.2014, 1