- Reset + PDFPrindi

544. Maailma Kaubandusorganisatsiooni teenustekaubanduse üldlepingu lisa „Euroopa Ühendused ja nende liikmesriigid – erikohustuste koondloend“ ratifitseerimise seadus

11.12.2014

Riigikogu vastu võetud 2. detsembril 2014

Avaldatud RT II, 16.12.2014, 1