- Reset + PDFPrindi

542. Sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus

05.12.2014

Riigikogus vastu võetud 19. novembril 2014

Avaldatud RT I, 13.12.2014, 2