- Reset + PDFPrindi

520. Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadus

13.11.2014

Riigikogus vastu võetud 4. novembril 2014

Avaldatud RT II, 18.11.2014, 3