- Reset + PDFPrindi

527. M. Krulli kohtunikuametist vabastamine

13.11.2014

Juhindudes kohtute seaduse § 99 lõike 1 punktist 4 ja lõikest 2 vabastan Mare Krulli Tartu Halduskohtu kohtuniku ametist tervislikel põhjustel.

Alus: Riigikohtu esimehe 11. novembri 2014 ettepanek.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud RT III, 18.11.2014, 3