- Reset + PDFPrindi

519. Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadus

13.11.2014

Riigikogus vastu võetud 4. novembril 2014

Avaldatud RT II, 18.11.2014, 2