- Reset + PDFPrindi

518. Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seadus

13.11.2014

Riigikogus vastu võetud 4. novembril 2014

Avaldatud RT II, 18.11.2014, 1